پرسنل

میتوانید در این بخش با پرسنل
گروه دنیای هوشمند زرین
آشنا شوید و با ما در ارتباط باشید

دانیال مظهری
دانیال مظهری
مدیرعامل
یاسمن فکری
یاسمن فکری
طراح و برنامه نویس وب
غزاله رجبی
غزاله رجبی
طراح و برنامه نویس وب
اصغر خانی
اصغر خانی
طراح و برنامه نویس وب
محمد جواد یعقوبی
محمد جواد یعقوبی
طراح و برنامه نویس اپلیکیشن
ارشیا حسینی
ارشیا حسینی
طراح و برنامه نویس اپلیکیشن
شادی ژاله
شادی ژاله
خدمات سئو و مدیریت محتوا
محمد زکریا
محمد زکریا
خدمات سئو و مدیریت محتوا